Priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijų montavimas

 

 

Priešgaisrinės sistemos ir
apsaugos signalizacijos montavimas

 

 

Priešgaisrinės sistemos montavimas

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema – tai sistema, skirta gaisro aptikimui ir pavojaus signalo perdavimui garso ir šviesos signalais, bei ryšio kanalais.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemą sudaro:
1. Priešgaisrinė signalizacijos centralė (konvencinė, adresinė);
2. Gaisro davikliai (temperatūriniai, dūminiai, liepsnos, linijiniai);
3. Gaisro pavojaus mygtukai;
4. Gaisro sirenos (lauko ir vidaus) ir kiti elementai.

GAS (gaisro aptikimo ir signalizavimo) sistemą privaloma įrengti vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių (patvirtintų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 1-168 redakcija) Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių priedo „Pastatų, patalpų, kuriuose privaloma įrengti GAS sistemas, sąrašas“ reikalavimais.

Iki GAS sistemos priėmimo eksploatuoti techninei priežiūrai reikalingas veikimo išbandymų, reglamentinių darbų tvarkaraštis turi būti suderintas su naudotoju, rangovu ir licencijuota įmone ir pridedamas prie GAS sistemų apžiūrėjimo ir išbandymo akto (I sk. 9 p.).

Priešgaisrinės sklendės valdymo sistema – tai sistema, skirta priešgaisrinio vandentiekio sklendės atidarymui arba priešgaisrinio vandentiekio siurblių įjungimui gaisro metu.

Priešgaisrinės sklendės valdymo sistemą sudaro:
1. Sklendės valdymo centralė;
2. Įjungimo mygtukai, montuojami prie gaisrinių čiaupų.

Dūmų šalinimo valdymo sistema – tai sistema, skirta užtikrinti gaisro metu susidarančių dūmų bei šilumos šalinimą, kuris lemia saugų žmonių evakavimą(si) iš pastato, palengvina ugniagesių atliekamus gelbėjimo ir gesinimo darbus, sumažina šilumos poveikį konstrukcijoms ir gaisro žalą.

Dūmų šalinimo valdymo sistemą sudaro:
1. Dūmų šalinimo valdymo centralė;
2. Įjungimo mygtukai.

Apsaugos signalizacijos montavimas

Apsaugos signalizacija – tai sistema, skirta patalpų, pastatų ir teritorijų apsaugai nuo įsibrovimo.

Apsaugos sistemą sudaro:
1. Centralė;
2. Valdymo pultelis;
3. Judesio davikliai (judesio, pasyvieji infraraudonųjų spindulių – PIR, mikrobangiai – MW, dvigubo veikimo – PIR+MW);
4. Stiklo dūžio davikliai;
5. Mikrobangiai barjerai;
6. Infraraudonųjų spindulių barjerai;
7. Magnetiniai kontaktai ir kiti elementai.