Elektros įrenginių eksploatavimas

.

 

Elektros įrenginių eksploatavimas

Elektros eksploatavimas

Elektros eksploatavimo darbai dar vienas svarbus procesas, kurį geriausiai atlieka patyręs specialistas.

Kodėl elektros eksploatavimo darbus verta rinkti pas mus?

Mes atliekame:

  • atsakingo už įmonės elektros ūkį funkcijas;
  • montuojame įrenginių izoliacijos ir įžeminimo varžas;
  • vykdome elektros įrenginių ir statinių elektrotechninę priežiūrą, remontą.
  1. Atsakingas už elektros ūkį.  štraukos iš „ELEKTROS ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMO SAUGOS TAISYKLIŲ“:

Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių (toliau – EST) reikalavimai yra privalomi visiems elektros energijos vartotojams, t. y. visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, eksploatuojantiems elektros įrenginius, taip pat atliekantiems su elektros įrenginių eksploatavimu nesusijusius darbus, jeigu juos atliekant yra būtinos atitinkamos priemonės apsaugai nuo elektros užtikrinti.
Vartotojo elektros įrenginiuose privalo būti skiriamas asmuo, atsakingas už elektros ūkį. Jei elektros įrenginių leista naudoti galia viršija 100 kW arba yra aukštosios įtampos įrenginių, šis asmuo turi turėti AK. Kitais atvejais atsakingas už elektros ūkį gali būti VK darbuotojas, turintis ne trumpesnį kaip 1 metų darbo su elektros įrenginiais stažą.

Darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo skiria asmenį, atsakingą už elektros ūkį. Įmonės, įstaigos, bendrijos, ūkininkai, kurie neturi savo kvalifikuoto darbuotojo, galinčio būti atsakingo už elektros ūkį, gali sudaryti sutartis su įmonėmis, turinčiomis Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą atitinkamų elektros įrenginių eksploatavimo atestatą. Tokiu atveju asmenį, atsakingą už elektros ūkį, skiria įrenginius eksploatuojanti įmonė.

2. Įžeminimai ir izoliacijos varža. Ištraukos iš „ELEKTROS ĮRENGINIŲ BANDYMŲ NORMOS IR APIMTYS“Elektros eksploatavimas

„Vartotojų įžeminimo įrenginių varža matuojama taip:

– iki 1000 V elektros įrenginių – 1 kartą per 3 metus;

– aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV – 1 kartą per 6 metus;

– liftų, skalbyklų, pirčių ir kranų įžeminimo taškai – 1 kartą per metus”.

„Izoliacijos varžos matavimų periodiškumas – ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus. Vartotojų įrenginių – stacionarių elektrinių viryklių, kranų, liftų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus“.