Įžeminimo įrengimas

 

 

Įžeminimo įrengimas

Įžeminimo sistema privalo užtikrinti žaibo srovės nutekėjimą į žemę.

Apsauginis įžeminimas – elektros įrenginių srovei laidžių korpusų ir kitų konstrukcinių dalių sujungimas elektros grandine su įžeminimo įrenginiu.
Apsauginis įnulinimas – elektros įrenginių srovei laidžių korpusų ir kitų konstrukcinių dalių sujungimas elektros grandine su įžemintu maitinimo tinklo nuliniu laidininku.
Darbinis įžeminimas naudojamas tinkluose su įžeminta neutrale ir reikalingas tam, kad įrenginiai gerai veiktų normalaus darbo ir avarijos metu.
Apsaugos nuo atmosferinių viršįtampių įžeminimas reikalingas elektros įrenginių apsaugai nuo tiesioginių atmosferinių išlydžių.

Audros metu susidaro statinis elektrinis krūvis, kuris kaupiasi žemės paviršiuje esančiuose objektuose. Kai susidaro didelis potencialų skirtumas tarp dangaus ir žemės, įvyksta žaibo išlydis. Įrengus įžeminimo sistemą, statinis krūvis neturi galimybės kauptis ant sistemos sudedamųjų dalių ir jis nukreipiamas į žemę.

Apsaugos nuo žaibo ir elektros įrengimų įžeminimo sistemos turi būti sujungtos tarpusavyje vienodo potencialų skirtumo užtikrinimui.

Įžeminimo įrenginio varža turi atitikti STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“ VIII sk. 36.1 p. reikalavimus ir
turi būti ne didesnė kaip 10 Ω.

Įžeminimo įrengimo darbus verta rinktis pas mus, nes:

• Darbų metu naudojamos patikrintos ir sertifikuotos medžiagos;
• Darbus atlieka atestuoti specialistai.