Pastatų kadastriniai matavimai

 

 

Pastatų kadastriniai matavimai

Paslauga atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymu, Kadastro nuostatais bei Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis.

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
įsakymu Nr. 1P-202-(1.3.), 2017-04-21 išduota licencija Nr. 2M-M-2521
pastatų kadastrinių matavimų atlikimui.

Statinių  (pastatų,  patalpų)
KADASTRINIAI  MATAVIMAI  (INVENTORIZACIJA)
atliekami:
 • Pastačius naują statinį;
 • Nebaigtam statyti statiniui;
 • Statinį rekonstravus, renovavus;
 • Atlikus statinio remontą (kapitalinį ar paprastą);
 • Nugriovus statinį;
 • Seniau pastatytiems pastatams (kurie dar neįregistruoti Nekilnojamojo turto registre);
 • Butams (patalpoms), esantiems renovuotame name;
 • Atlikus statinių sujungimą, padalijimą, atidalijimą ar amalgamaciją;
 • Norint pakeisti statinio (pastato, patalpos) paskirtį;
 • Neįrengtoje palėpėje (pastogės patalpoje) norint įsirengti gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas.

Pastatų kadastrinių matavimų metu:

 • Nustatomi faktiniai nekilnojamojo daikto kadastro duomenys;
 • Suformuojama nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla.

Aromas