Izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai

 

 

Izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai

Paslauga atliekama vadovaujantis 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo“, bei elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais.

Mūsų įmonė atlieka:
• žaibosaugos varžos matavimus;
• įžeminimo kontūro varžos matavimus;
• izoliacijos varžos matavimus;
• pereinamųjų kontaktų varžos matavimus;
• grandinės „fazė – nulis“ varžos matavimus;
• skirtuminės srovės relių patikrą.

VARŽŲ  MATAVIMAI  (izoliacijos ir įžeminimo)
atliekami
visiems energijos vartotojams
prieš pradedant naudoti elektros įrenginius ir juos eksploatuojant:
• juridiniams ir privatiems asmenims, ketinantiems tapti nauju AB “ESO” vartotoju, priduodantiems naujus arba seniau pastatytus objektus Valstybinei energetikos inspekcijai;
• didinant esamą galingumą.

Būtina žinoti:
♦ 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo“ XXVI sk. I skirsnio 493 p.:
• Izoliacijos varžos matavimų periodiškumas – ne rečiau kaip 1 kartą per 6 metus;
• Vartotojų įrenginių – stacionarių elektrinių viryklių, liftų, kranų, skalbyklų, pirčių, rankinių instrumentų ir kilnojamųjų šviestuvų, suvirinimo transformatorių izoliacijos varža matuojama ne rečiau kaip 1 kartą per metus, jeigu gamintojo techninėje dokumentacijoje nenurodyta kitaip;
• Leidžiama nematuoti izoliacijos varžos, jeigu reikia atlikti daug demontavimo darbų valdymo, apsaugos, matavimo, automatikos ir telemechanikos grandinių bei apšvietimo tinklo nuo skydelio iki šviestuvo, kai šios grandinės apsaugotos saugikliais arba automatiniais jungikliais. Jos turi būti apžiūrimos ne rečiau kaip 1 kartą per metus.

♦ 2016-10-26 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-281 „Dėl elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašo patvirtinimo“ XXVIII sk. V skirsnio 531 p.:
Elektros energijos vartotojų įrenginių įžeminimo varža matuojama:
• iki 1000 V įtampos elektros įrenginių – ne rečiau kaip kartą per 3 metus;
• aukštesnės kaip 1000 V iki 35 kV įtampos elektros įrenginių – 1 kartą per 6 metus;
• liftų, skalbyklų, pirčių, kranų kėlimo mechanizmų ir kitų elektros įrenginių eksploatuojamų pavojingose ir labai pavojingose patalpose, įžeminimo (įnulinimo) – 1 kartą per metus;
• elektros įrenginių, eksploatuojamų nepavojingose patalpose, įžeminimo (įnulinimo) – 1 kartą per 3 metus.