Apsauga nuo viršįtampių

 

 

Apsauga nuo viršįtampių

Nors pastate ir yra įrengta tinkama žaibosaugos sistema,
Jūsų buitis, tiesiogiai priklausoma nuo elektros įrenginių veiklos,
nėra apsaugota nuo žaibo išlydžio metu susidarančių viršįtampių,
kas gali sukelti elektros įrenginių gedimus!

Viršįtampis – tai laikinasis elektromagnetinio lauko energijos perteklius elektrinės grandinės dalyje. Žaibo išlydis, patekęs į elektros maitinimo tinklą, sukelia iki 100 kV įtampą, kuri elektros tinklo laidininkuose indukuoja nuo kelių iki keliolikos dešimčių kilovoltų įtampas, o elektroninės įrangos ir buitinių prietaisų atsparumas viršįtampiams yra
ne didesnis nei 1,5 kV.

 

Vidiniai viršįtampiai, dar vadinami komutaciniais, atsiranda įjungiant ir išjungiant didelės galios elektros įrenginius, ypač induktyviojo ar talpinio pobūdžio.
Atmosferiniai viršįtampiai (pavojingiausi ir plintantys iki 1,5 km atstumu nuo pastato) atsiranda, kai žaibo išlydis pataiko į elektros tinklo įrangą arba netoli jos.
Statiniai viršįtampiai kyla susikaupus skirtingiems elektros krūviams elektrostatinių išlydžių metu.
Ilgalaikius pramoninio dažnio viršįtampius sukelia:
• izoliacijos tarp fazės ir korpuso arba tarp fazės ir įžeminimo pažaidos tinkle su izoliuota neutrale;
• dėl kabelio trūkimo susidarantys viršįtampiai (kai vidutinės įtampos kabelis nukrenta ant mažos įtampos linijos);
• veikiant apsaugos įtaisams, aukštos arba vidutinės įtampos apsauginiame iškroviklyje susidaręs lankas padidina žemės potencialą.

Kodėl reikia sumontuoti viršįtampių ribotuvus?
1. Dėl viršįtampio gali būti negrįžtamai pažeista elektroninė įranga, be kurios šiais laikais neįsivaizduojamas nė vienas biuras, gamykla, visuomeninis ar gyvenamasis pastatas (jeigu žaibuojant nustoja dirbęs kompiuteris, sugenda televizorius ar kitas elektrinis prietaisas – tai rodikliai, kad elektros grandinėse susidarė viršįtampiai).
2. Elektroninės įrangos praradimas ar jos remontas nėra tiek nuostolingas, kiek nuostolių atneša dėl gedimų sutrikę procesai (nukrypimai nuo grafikų, klientų aptarnavimo sutrikimai, sukauptos vertingos informacijos praradimas ir pan.).
3. Procesorių ir kitų integruotų plokščių matmenys sparčiai mažėja, dėl to jie tampa vis labiau pažeidžiami viršįtampių.

Todėl labai svarbu tinkamai parinkti įtampos perteklių ribotuvus. Jų pasirinkimas priklauso ne tik nuo elektros tinklo tipo, įvado (oro ar kabelinis), vietovės, instaliacijos konfigūracijos, nuo saugomų įrenginių ir pan. Norint tinkamai apsaugoti elektros įrangą, būtina naudoti visų klasių ribotuvus. Tik tada nesibaimindami intensyvaus žaibavimo galėsime palikti į elektros tinklą įjungtą imtuvą.

Viršįtampių ribotuvas – elektros aparatas su nuosekliai sujungtais nelinijiniais metalo oksido rezistoriais be kibirkštinių tarpų, saugantis įrenginius nuo atmosferos ir vidinių viršįtampių (Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės 4p.).

Pagrindinis viršįtampių ribotuvo elementas – varistorius – normalaus darbo metu yra prijungtas prie elektros tinklo. Varistoriaus apsauginis poveikis pasireiškia tuomet, kai jo gnybtų įtampa staiga pakyla. Tada jis praleidžia išlydžio srovę į žemę per keliasdešimt nanosekundžių, apsaugodamas jautrius viršįtampiams elektros įrenginius.

Individualių namų savininkams nedidelių pastatų apsaugai yra naudojamos kombinuotos supaprastintos B+C klasės apsaugos, kurios atlaiko iškrovos sroves iki 50 kA vienam poliui ir po jų likutinė įtampa tinkle tampa beveik nepavojinga jokiam elektronikos prietaisui.
Tačiau pastate turi būti įrengta kokybiška įžeminimo linija.

Kompiuterių bei telefonų tinklams, GSM antenoms, vaizdo, signalizacijos ir kitoms žemos įtampos grandinėms yra gaminamos ir specialios viršįtampių apsaugos.